Hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel!

 • Érkezéskor az adatfelvétel miatt a vendég hozzájárul, ahhoz, hogy a szálláshely vezetőjének átadja személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány), valamint a helyszínen fizetendő IFA összegét készpénzben. A szállás csak a teljes szállásdíj megfizetése után foglalható el.
   
 • A szálláshely elfoglalása a foglalás napján 14:00-tól lehetséges. A szálláshely-vezetőjével történt előzetes egyeztetés esetén korábban is elfoglalható a szállás. 
   
 • Ha a vendég a foglalás napján 20.00 óra után érkezik a szállásra, abban az esetben köteles előre értesíteni a szálláshely-vezetőjét az érkezés várható időpontjáról. Amennyiben ez nem történik meg, a szálláshely vezetője semmisnek tekintheti a foglalást.
   
 • Kérjük a szálláshely épületét, berendezéseit és eszközeit rendeltetésszerűen használják, vigyázzanak a bútorok és az eszközök épségére, hogy azok sokáig szolgálhassák vendégeink kényelmét!
   
 • A talált tárgyakat legyenek szívesek leadni a szálláshely-vezetőjének!
   
 • Kérjük a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartását!
   
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A vendégek felelőssége személyes tárgyainak védelme. Ennek érdekében, amikor a pihenés ideje alatt elhagyják a szállást, az ajtókat és ablakokat gondosan bezárni szíveskedjenek!
   
 • Kérjük, hogy vigyázzanak a szálláshely belterében és külterében található bútorok és berendezések épségére. Nem megengedett a bútort áthelyezni szobán belül, vagy az egyik helységből a másikba, és kivinni a benti felszerelést.
   
 • A szálláshely teljes területére tilos beengedni olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nem jelentkeztek be a foglalás során. Amennyiben a szálláshely-vezetője illetéktelen személyeket talál a szálláshelyen, jogában áll lemondani a szállást minden vendég részére.
   
 • A szálláshelyen a helyi közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet be kell tartani. A rendelet kifüggesztve megtalálható a szálláshelyen. A rendelet be nem tartása akár rendőrségi intézkedést is vonhat maga után.
   
 • Az épületben dohányozni tilos!
   
 • A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
   
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás-vezetőjét azonnal tájékoztatni kell az alábbi telefonszámon: 06 20/318-2212 
   
 • A szállásról kizárható az a személy, aki: bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el saját vagy más testi épségét veszélyezteti az ingatlant használatba adónak a házirend megsértése esetén jogában áll felmondani az ingatlan-használati szerződést. Ebben a rendkívüli esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, az eset leírásával. A vendég által kifizetett szállásdíj a házirend megsértése esetén nem kerül megtérítésre!
   
 • A távozás napján legyenek szívesek 10:00-ig elhagyni a szálláshelyet, annak érdekében, hogy a következő vendég is időben elfoglalhassa a szállást. 
   
 • A szállás elhagyása a szálláshely- vezető jelenlétében kell, hogy megtörténjen, aki átveszi a kulcsokat, valamint ellenőrzi a szálláshelyet.

   

Az esetleges reklamációt kérjük, a tartózkodás ideje alatt szíveskedjenek jelezni, mert utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.


Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel a lehető legjobb szolgáltatás nyújtás érdekében nyugodtan forduljon a szálláshely-vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz!
 

Kellemes pihenést kívánunk!* * * * *
 

A környezeti zaj elleni védelemét országos és helyi jogszabályok szabályozzák.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

195. § (1) bekezdése értelmében: CSENDHÁBORÍTÁS: ”Aki lakott területen, az ott lévő épületben , vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen, indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”

A közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni birságot, amelynek összege 5.000 – 50.000,- Ft-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000,- Ft-ig terjedhet.

a.) 20:00-7:00 óra között háztartási, barkácsolási, zöldfelület gondozásához szükséges munkagéppel
b.) 22:00-6:00 óra között 50 dB zajterhelési határértéket túllépő emberi hanggal, szabadtéri zene-, és műsor-hallgatási tevékenységgel.

A zajterhelési határérték túllépése esetén, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző, mint környezetvédelmi hatóság zaj-és rezgésbírságot szabhat ki.

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 25/2017.(XII.5.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, amely az alábbiakat tartalmazza:

 

– Egyéb, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartások

„11. § Az az ingatlan tulajdonos, használó vagy bérlő, aki az ingatlanon vasárnaptól csütörtökig 10-20 órán, illetve pénteken és szombaton 10-22 órán kívül zenés rendezvényt,vagy szórakozást tart és ez a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, használóinak ésbérlőinek nyugalmát megzavarja, akkor az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőmagatartást követ el.”
 

– A holtágak védelmével és a pihenni vágyók, horgászok zavarásával kapcsolatos magatartások

„12. §
(1) Az az ingatlan tulajdonos, vagy használó, aki a holtágak vizébe hulladékot dob,amely a vizet szennyezi, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elköveti.

(2) Aki a holtágak vizén robbanómotoros csónakot használ – kivéve a hivatásos halőri szolgálatot, a vízirendőrséget, a katasztrófavédelmet, a vízi sportegyesületeket – az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3)Vízi biciklit használni június 1. – augusztus 31. között reggel 8 órától 20 óráig, szeptember1-től május31-ig 8 órától 18 óráig lehet, aki ezt megsérti az a közösségi együttélés alapvetőszabályait sértő magatartást követ el.

(4) A település éves rendezvény naptárában szereplő eseményhez kapcsolódóan a településjegyzője egyedi elbírálás alapján engedélyezheti robbanómotoros eszköz használatát a rendezvény ideje alatt.

(5) A holtágakon horgászni olyan eszközökkel és módszerekkel lehet, ami nem akadályozza a vízisportot folytatókat.”
 

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a szállás elfoglalásához kortól függetlenül MINDENKINEK tehát a gyerekeknek és kisbabáknak is FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY szükséges.

Extrém csendháborítás esetén a RENDŐRSÉGET szükséges értesíteni az alábbi hívószámon: 112